Üst düzey aşk tanrısı

Yunan Mitolojisi #1 - Yunan Mitolojisi Yaratılış

2020.05.18 04:14 sikismatik Yunan Mitolojisi #1 - Yunan Mitolojisi Yaratılış

Yunan Mitolojisi – Yaratılış
Yunan mitolojisinde başlangıçta Khaos vardı. Khaos sonsuz bir boşluktur. Bu boşluktan;
Gaia: Toprak Ana
Tartaros: Ölüler Ülkesinin En Derin Yeri
Eros: Aşk
Erebos: Yer Altı Karanlığı
Nkys: Gece
Esir: Dünyayı saran ışıklı tabaka
Hemera: Gün
var oldu.
Khaos’tan çıkan Gaia, tek başına Uranus (Gökyüzü) ve Pontus’u (Denizler) doğurur, dağları yaratır. Sonra Uranus ve Pontus’la birleşir ve evreni yunan tanrıları ile doldurur.
Uranus’la birleşmesinden altı erkek tanrı, Okeanos, Krios, Hyperion, İapetos, Koios, Kronos ve altı dişi tanrı, Theia, Rhea, Themis Phoebe, Tethys, Mnemosyne ve üç kyklop, Brontes (Gök Gürültüsü), Steropes (Şimşek), Arges (yıldırım) ve yüz kollu olarak tanımlanan Hekatonkheirler, Kottos, Briareus, Gyes doğar. Bu 12 Tanrı Yunan mitolojisinde Titanlar olarak geçer
Pontus ile birleşmesinden Deniz tanrı ve tanrıçaları oluşur. Üç erkek deniz tanrısı, Nereus, Phorkys, Thaumas ve iki dişi tanrıça isimleri Eurybia ve Keto’dur
Gaia ve Uranus’un birlikteliğinden doğan Kronos, çocuklarından iğrenen ve onları doğar doğmaz toprağın derinliğine kapatan babası Uranus’e acımaz…
Uranus’ün toprağa saçılan kanlarından,
Erinsyler (Öç tanrıçaları)
Gigantlar (Devler)
Orman Perileri
Denize düşen erkeklik organından ise Aphrodite doğar.
Bu olaylardan* sonra 12 Titan devrilir ve Olymposlu tanrılar başa geçer, farklı bir düzen oluşur. Yine 12 Tanrı Olympos dağında ikamet etmeye başlar. Bu oniki sayısı hiç değişmez, eğer bir tanrı eklenirse bir tanrı görevini bırakır, oniki sayısı sabittir.
Yunan mitolojisi tanrıları olağandışı yeteneklere sahip, hastalanmayan, çok üst düzey bir olay dışında yaralanmayan ve ölümsüz tanrılardır. Ayrıca ambrosia ve nektar ile beslendikleri için sürekli genç kalırlar.
Yunan tanrıları hayatın bazı durumları ile özdeşleşir. Athena, bilgelik ve savaş tanrıçasıdır. Hades yer altı dünyasının hükümdarı, Poseidon ise denizlerin mutlak hakimidir.
Kaynak; https://www.tarihlisanat.com/yunan-mitolojisi-html/
submitted by sikismatik to KGBTR [link] [comments]