Verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlamak için electronis veritabanlarını doğrulayarak